Antonín Wágner členem vítězného týmu v soutěži o návrh Městské knihovny v Břeclavi

Předmětem soutěže, kterou vyhlásilo město Břeclav, byl návrh Městské knihovny v objektu Velké tržnice v areálu bývalého cukrovaru včetně řešení přilehlého prostranství mezi ulicí U Stadionu a Kuffnerovým nábřežím v Břeclavi. Vítězem soutěže je ateliér Pelčák a partner a architekti, součástí týmu za krajinářskou architekturu je Antonín Wágner – TERRA FLORIDA.

Jaké bylo hodnocení poroty?

Soutěžní návrh organizuje zadaný stavební program velmi racionálním a úsporným způsobem, bez nutnosti realizovat nové podzemní podlaží a bez snížení úrovně 1NP. Jednotlivé základní části (knihovna, sál) i doplňkové části (HUB, kavárna) stavby návrh organizuje tak, že mohou být provozovány samostatně i ve vzájemné synergii, vítaným aspektem provozu je možné propojení provozu knihovny i sálu v nejvyšším podlaží. Úsporně jsou řešeny skladovací plochy archivu, u kterých porota oceňuje jejich nadzemní pozici (vzhledem k úrovni Q100), i když z hlediska udržení požadovaného vnitřního klimatu se může jako vhodné jevit podzemní umístění. Původní charakter stavby využívá návrh odděleně v převýšených prostorech knihovny a sálu, tedy bez vzájemného rušení případných oddělených společenských akcí. Velikost vstupního foyer považuje porota za minimální, doporučuje k přehodnocení v dalších krocích. Z hlediska celkového urbanistického, architektonického i dispozičního a provozního řešení je tento návrh hodnocen jako přehledný, racionální, úsporný, přitom však prostorově atraktivní. Jako vhodným předpoklad pro optimální řešení z hlediska energetické náročnosti hodnotí porota zachování objemu stavby i využití valené plochy střechy pro FVE panely s různým sklonem.

Terra Florida - náhledový obrázek
Terra Florida - náhledový obrázekTerra Florida - náhledový obrázekTerra Florida - náhledový obrázekTerra Florida - náhledový obrázek