Tvoříme společně s jedinečným vkladem každého z nás

ATELIÉR

Jsme zavedený krajinářský ateliér založený v roce 1996 Lucií Vogelovou a Antonínem Wagnerem.

 

V našem ateliéru nyní působí šest krajinářských architektů.

Od počátku jsou hlavní náplní ateliéru krajinářské projekty po celé České republice i v zahraničí. K projektům přistupujeme s respektem, individuálně, pokaždé s novou invencí. Stojíme za dobře odvedenou, kvalitní prací. Na projektech spolupracujeme od studie po autorské dozory.

 

 

 

PŘÍSTUP

Komplexní přístup, dlouhodobá udržitelnost projektů a respekt k okolnímu prostředí jsou základem naší práce. Krajinářské projekty jsou mnohovrstevnaté, vycházejí ze znalostí prostředí, historie a souvislostí. Tvoříme je s ohledem na sociální prostředí, provozní vazby a potřeby, v kontextu s celkovou strukturou.

 

Každý projekt, bez ohledu na velikost, vnímáme jako celek, provázaný systém, který je nutno tvořit koncepčně. Umíme ekologické principy sladit s celkově kvalitním designem návrhu.

PRÁCE

Vytváříme smysluplná díla s přesahem.

 

V městském prostoru řešíme parky, jednotlivé uliceveřejná prostranství, vnitrobloky, nábřeží i velké obytné a administrativní areály. Navrhujeme kvalitní a neobvyklá řešení pro soukromé zahrady, nápaditá a originální dětská hřiště a zahrady škol a školek, historické zahrady, střešní zahrady i interiéry. Dokážeme pracovat ve velkém měřítku územního plánování ve městě i v krajině a na drobném detailu veřejného prostoru.

 

SPOLUPRÁCE

Spolupracujme s partnery na komplexních projektech, s rovnocenností, vzájemným respektem a vědomím hodnot krajinářské architektury.

 

Naši partneři jsou významní čeští i evropští architekti.

Dobré mezioborové vztahy a komunikace jsou nedílnou součástí naší práce. Na projektech spolupracujeme se specialisty z oborů inženýr, technik a stavitel, doprava a komunikace, infrastruktura, řešení dešťových vod, závlahy, osvětlení, plánovací procesy a participace, ekologie, arboristika, územní plánování, hydrogeologie aj.

Tým TERRA FLORIDA

Terra Florida - náhledový obrázek

Lucie Vogelová

Vytvářet venkovní prostor na míru pro lidi, usilovat o přírodní přirozenost a posilovat identitu místa je úžasná práce.

 

 • Autorizovaná krajinářská architektka ČKA 03857

 

 • Od 2019 vyučuje krajinářskou  architekturu pro architekty na AVU ve Škole architektury v ateliéru Miroslava Šika
 • 1996 – založení ateliéru TERRA FLORIDA
 • 1994–1997 Zahradní a krajinářská architektura, MZLU Brno (MENDELU)
 • 1989–1996 Fakulta  architektury ČVUT Praha, titul Ing. arch.

 

vogelova@terraflorida.cz

+420 606 603 203

Terra Florida - náhledový obrázek

Antonín Wagner

Se zaujetím pro projekt, s pokorou k místu, s invencí k řešení, s respektem ke klientovi.

 

 • Autorizovaný krajinářský architekt ČKA 05387

 

 • 1996 – založení ateliéru TERRA FLORIDA
 • 1991–1995 Zahradní a krajinářská architektura, MZLU Brno (MENDELU), titul Ing.

 

wagner@terraflorida.cz

+420 603 155 202

 

 

Terra Florida - náhledový obrázek

Radka Šimková

Radku Šimkovou její práce stále baví….

 

 • Autorizovaná krajinářská architektka ČKA 05283

 

 • Od roku 2000 práce v atelieru TERRA FLORIDA
 • 1998–2000 spolupráce s krajinářským architektem Ing. Jiřím Šustrem
 • 1993–1998 Zahradní a krajinářská architektura, MZLU Brno (MENDELU), titul Ing.

 

simkova@terraflorida.cz

+420 607 266 796

Terra Florida - náhledový obrázek

Lada Veselá

„Ten pocit, když se mě moji známí zeptají: …A to tě to ještě baví?… A já můžu říct: ANO!“

 

 • Od roku 2008 součástí ateliéru TERRA FLORIDA
 • 2004–2008 vlastní projekční kancelář ORTO VERDE spolu s Ing. Jitkou Gabrielovou
 • 1999–2003 pobyt ve Velké Británii – na zkušené, návrhy a realizace rodinných zahrad
 • 1993–1998 Zahradní a krajinářská architektura, MZLU Brno (MENDELU), titul Ing.

 

vesela@terraflorida.cz

+420 776 696 630

Terra Florida - náhledový obrázek

Zuzana Štemberová

Pracuje na projektech, výzkumu i publikacích. Vše od malých intervencí po plánování krajiny velkých měřítek.

 • Od roku 2023 vedoucí Ústavu krajinářské architektury FA ČVUT
 • Od roku 2021 Rada České asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA)
 • Od roku 2020 pedagožka na FA ČVUT
 • Od roku 2019 pedagožka na AVU
 • Od roku 2013 součástí ateliéru TERRA FLORIDA
 • 1998–2013 samostatná činnost a narození tří synů a dvou dcer
 • 1993–1998 Zahradní a krajinářská architektura, MZLU Brno (MENDELU), titul Ing.

Projekty a další činnost na LinkedIn

stemberova@terraflorida.cz

+420 603 185 858

Terra Florida - náhledový obrázek

Markéta Mádrová

Práce na rozmanitých projektech ve všech stupních projektové dokumentace, s citem pro detail a důrazem na přírodní pojetí.

 

 • Od roku 2017 součástí ateliéru TERRA FLORIDA
 • 2011–2015 Česká zahradnická akademie Mělník – obor Zahradní a krajinná tvorba, titul DiS.
 • původně výtvarné a sociální vzdělání, oboru krajinářská architektura se věnuje po narození čtyř dětí

 

madrova@terraflorida.cz

+420 739 266 364

Terra Florida - náhledový obrázek

Helena Míšková

Jako office manager zajišťuje plynulý chod ateliéru a spolupracuje s ostatními členy týmu.

 

 • Od roku 2022 spolupráce s ateliérem TERRA FLORIDA
 • 2019–2023 Česká zahradnická akademie Mělník – obor Zahradní a krajinná tvorba, titul DiS.
 • celoživotní zájem o rostliny, zahradní design a krajinářskou architekturu, dlouholetá praxe v oblasti marketingu

 

miskova@terraflorida.cz kancelar@terraflorida.cz

+420 771 289 877

Externí spolupracovníci:

 

V ateliéru pracovali

 

Jsme připraveni přinášet kvalitu komplexního projektu, i vy můžete být naším partnerem

Kontaktujte nás