Konference ke Dni krajiny 2023

U příležitosti Dne krajiny Rady Evropy 20. října 2023 pořádá Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA) konferenci zaměřenou na komplexní přístup ke krajině volné i sídelní jako důležitého nástroje pro zlepšování prostředí pro člověka a přírodu, jenž je také jedním z důležitých nástrojů adaptace na klimatickou změnu. Konference přiblíží roli krajinářského architekta v procesech plánování a správy krajiny.

Na konferenci vystoupí Zuzana Štemberová s tématem Krajina v sídlech: problematika a specifika řešení sídelní krajiny, využití principů modrozelené infrastruktury.

Konference se koná v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, pod záštitou

  • Tomáš Dubský – místopředseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  • Jana Krutáková, předsedkyně Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  • Česká komora architektů

Podporuje Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu.

Kompletní informace o programu konference a možnost přihlášení zde.

Terra Florida - náhledový obrázek