Lucie Vogelová členkou poroty CE ZA AR 2024

Slovenská komora architektů vyhlásila 23. ročník ocenění Cena Slovenské komory architektů za architekturu CE ZA AR 2024. Lucie Vogelová, stejně jako v loňském roce, je součástí odborné poroty, která bude všechna přihlášená díla hodnotit.

Cílem CE ZA AR je prezentace a podpora architektonické tvorby členek a členů Slovenské komory architektů prostřednictvím prezentace přihlášených a oceněných děl. Ocenění CE ZA AR postupně rozšiřuje spektrum svých aktivit a vedle prezentace kvalitních architektonických děl odborné i laické veřejnosti se zároveň stává platformou pro diskusi a osvětu.

Terra Florida - náhledový obrázek