Lucie Vogelová součástí několika porot architektonicko-krajinářských soutěží

Posláním Lucie je být krajinářskou architektkou a kromě práce na projektech všech velikostí, popularizace a výuky krajinářské architektury, je Lucie často nezávislou členkou poroty architektonicko-krajinářských soutěží. Aktuálně jsou to tyto soutěže:

Architektonicko-výtvarná jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh, předmětem je zpracování autorského výtvarného návrhu na realizaci uměleckého díla k poctě královny Elišky Rejčky a zpracování architektonicko-krajinářského řešení plochy pozemku formou architektonicko-výtvarné studie za účelem umístění uměleckého díla. Ve fázi připravované soutěže, bude vyhlášena v říjnu 2023.

Architektonicko-výtvarná soutěž o návrh na řešení Pomníku Pražského povstání a souvisejících úprav Náměstí Interbrigády. Předmětem soutěže je návrh výtvarného řešení Pomníku Pražského povstání a návrh architektonicko-krajinářského řešení úprav veřejných prostranství na Náměstí Interbrigády. Návrhy v 1. fázi byly odevzdány v říjnu, odevzdání a hodnocení návrhů v 2. fázi soutěže proběhne v lednu a únoru 2024, rozhodnuto o výběru bude v únoru 2024, vyhlášení výsledků pak v dubnu 2024.

Předmětem je zpracování urbanistického a architektonicko-krajinářského návrhu nové udržitelné čtvrti v lokalitě Nové Dolíky, která postupně vznikne v rozvojové ploše vymezené územním plánem v průběhu příštích 15 až 30 letech, propojí západní část města s přilehlou krajinou, propojí okolní sídliště a doplní chybějící vybavenost a veřejná prostranství.

Z portfolií bylo vybráno 5 ateliérů pro zpracování soutěžních návrhů, zasedání poroty bude v prosinci.

Právě probíhající jednofázová anonymní architektonicko-krajinářská soutěž o návrh, předmětem je nalezení vhodného prostorového uspořádání, architektonického a krajinářského řešení s důrazem na zvýšení jeho atraktivity pro pobyt, trávení času a pořádání akcí. Odevzdání návrhů 15. listopadu 2023.

Je velice přínosné a potěšující, že se krajinářští architekti stali součástí porot architektonických soutěží. Krajinářský architekt dokáže zhodnotit souvislosti místa, komplexně pojmout prostor, řeší důležitá témata jako hospodaření s dešťovou vodou, implementaci prvků modro-zelené infrastruktury.

Terra Florida - náhledový obrázek
Terra Florida - náhledový obrázekTerra Florida - náhledový obrázek