Soutěž Pocta královně Elišce Rejčce vyhlášena, Lucie Vogelová členkou poroty

Lucie Vogelová je členkou nezávislé poroty soutěže o návrh uměleckého díla k poctě královně Elišce Rejčce v historické části Brna před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. Zadavatel očekává, že soutěž přinese kvalitní příklady provázaného pojetí uměleckého díla ve veřejném prostoru. Úprava veřejného prostranství by měla s uměleckým dílem vytvořit harmonický celek, který vytvoří kvalitní veřejné prostranství podporující historickou a kulturní hodnotu místa a zvýší tak atraktivitu lokality Starého Brna.

Datum zahájení soutěže 3. listopadu 2023, návrhy je možné podávat do 1. března 2024 do 15 hodin. Kompletní informace o soutěži jsou zde.

Terra Florida - náhledový obrázek
Terra Florida - náhledový obrázek