TERRA FLORIDA v TOP 100 v roce 2023

Jsme nesmírně poctěni, že i v letošním roce jsme se umístili v prestižním žebříčku Top100 architektonických ateliérů. Tento žebříček sestavuje redakce časopisu ARCHITECT+ za pomoci vážené poroty, kterou tvoří zástupci redakční rady a redakce časopisu a vybírala z obrovské množiny tvůrců, kteří působí na území České republiky a mají zde své sídlo a zabývají se zejména architekturou, urbanismem a krajinářskou architekturou.

Terra Florida - náhledový obrázek