Terra Florida - náhledový obrázek

AFI Karlín Butterfly

Atypická budova v Praze 8 – Karlíně pod svahem vrchu Vítkova je obklopena tematicky laděnými záhony se stromy a trvalkami. Na okolní strukturu ulic navazují stromořadí, ve kterých se střídají zachované a nově dosazené stromy. Střechu doplňují extenzivní výsadby. V návrhu byl řešen také malý parčík před kaplí Panny Marie při bývalém vojenském hřbitově.

Část plochy kolem nové budovy je na konstrukci podzemní stavby. Na části střechy je navržena extenzivní střešní zahrada a keře v nádobách.
Vstupy do budovy doprovázejí záhony okrasných trav a trvalek, záhony jsou částečně na rostlém trénu a částečně na konstrukci podzemní stavby. Záhony jsou tematicky rozvrženy podle ročních období – na severu zima, na východě jaro, na jihu léto a na západě podzim. Výběr trvalek je zvolen s ohledem na okrasný efekt během daného ročního období.
U východního a západního vstupu do budovy se nachází rastr okrasných třešní. V ulici Korybutova jsou navržena podélná parkovací stání, která doplňují stromy – javory Acer platanoides ‘Cleveland’. Na rohu ulic Korybutova a Pernerova zůstává zachován mladý platan Platanus acerifolia. V ulici Pernerova se nachází stávající stromořadí z listnatých stromů, je doplněno javorem Acer platanoides ‘Cleveland’. U nové budovy, částečně na konstrukci a částečně na rostlém terénu, je navržena další travnatá plocha. U křižovatky s ulicí Šaldova, kde je komunikace rozšířena, je přidán pás zeleně a vymezují se parkovací stání. U domu jsou navrženy řady okrasných třešní Prunus avium ‘Plena’, u stromů jsou umístěny půlkruhové lavičky.
Atrium ve středu budovy zdobí záhon okrasných trav a trvalek.
K zrekonstruované kapličce vede alej ze vzrůstnějších okrasných jabloní Malus floribunda, před ní je navržen malý parčík s výsadbou dubů Quercus petraea a okrasných jabloní Malus ‘Liset’ a Malus ‘Evereste’.
V pásu izolační zeleně je umístěn nájezd do podzemních garáží. Na jeho střeše je založena extenzivní zelená střecha, ve spodní části rampy jsou vysazeny stálezelené keře Pinus mugo var. mughus, u zdi rampy popínavá rostlina. Podél opěrné zdi svahu pod železnicí vede zelený pás, ve kterém jsou umístěny čtyři duby Quercus robur. Část pásu je navržena jako zatravněná parkovací stání.

Terra Florida - náhledový obrázekTerra Florida - náhledový obrázekTerra Florida - náhledový obrázekTerra Florida - náhledový obrázekTerra Florida - náhledový obrázek

Místo:

Pernerova - Korybutova, Praha 8 - Karlín

Autor:

Krajinářská architektura – TERRA FLORIDA: Radka Šimková

Architektura – CMC architects

Spolupráce:

Zelené stěny návrh: CMC architects, realizace: Vertikální zahrady Němec

 

Rozloha:

15 268 m²

Projekt:

2011–2017

Realizace:

2017–2018

Investor:

Balabenka s. r. o.

Fotografie:

Martin Micka