Terra Florida - náhledový obrázek

Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou

Návrh na proměnu Tyršových sadů v Jablonci nad Nisou čerpá inspiraci z původní romantické kompozice parku založené na vstupních a pohledových osách, geometrii kruhů a malebných sceneriích. Syntézou historie a současnosti vzniká jedinečné místo k setkávání a reprezentativní prostor uprostřed Jablonce. 

Cílem návrhu je mimo jiné stanovit nový realistický standard pro přístup k řece a podobu veřejných prostranství v návaznosti na ni. Lužická Nisa se v parku probouzí k životu, je zpřístupněna z obou břehů a v části navazujícího území Nové Pasířské je navržen prostor k jejímu rozlivu. 

Na současná hodnotná místa jsou navázána ohniska parku s koncentrací různorodých dějů, vjemů a zážitků. Budova sokolovny je vtažena do dialogu s parkem díky novému multifunkčnímu předprostoru. Přirozený centrální bod v místě kruhové podesty je akcentován novým umělecky pojatým vodním prvkem. Do severozápadní části parku je navrácena vodní plocha a na ní navázán nový objekt kavárny, propojující Tyršovy sady s parkem Nová Pasířská. 

Terra Florida - náhledový obrázekTerra Florida - náhledový obrázekTerra Florida - náhledový obrázekTerra Florida - náhledový obrázekTerra Florida - náhledový obrázekTerra Florida - náhledový obrázekTerra Florida - náhledový obrázek

Místo:

Tyršovy sady, Jablonec nad Nisou

Autor:

TERRA FLORIDA: Lucie Vogelová, Eliška Šárová, Zuzana Štemberová

Ruby Pavoučková

Jan Trpkoš

Jitka Hofmeisterová – architektura

Anna Vopařilová – architektura

Spolupráce:

Dagmar Šubrtová – umění

Vít Rous – vodohospodářská část

Rozloha:

19 228 m²

Projekt:

2023

Investor:

Statutární město Jablonec nad Nisou

Ocenění:

2. cena v otevřené projektové krajinářsko-architektonické soutěži