Den architektury 2023 – Kolem Motolských rybníků, Emauzy, Cestou ve svazích

Vydejte se s námi v letošním ročníku Dne architektury do Emauz, městskou krajinou podél Motolského potoka nebo po stopách bývalých usedlostí Prahy 5.


Podél Motolského potoka, od Mlýnského rybníka po usedlost Cibulka, přes Motolské rybníky – vycházka zaměřená na krajinu Motolského údolí, přírodu i urbanismus, na místa historická i soudobá. Uvidíme různé formy Motolského potoka, nové tůně a nejstarší duby v parku Motolka i vodní nádrž Kotlářka. Ukážeme si možné změny parku z plánované studie, obnovu potoka i práci s dešťovou vodou a plánované cesty do okolí. Provedou vás Zuzana Štemberová a Lucie Vogelová. Zakončení je v romantickém lesoparku Cibulka, spolu s architektkou Dagmar Šormovou, v komunitním centru spolku Hájovna. Trase vede po přírodních cestách, ale je vhodná i pro kočárky.


Ikonické věže kostela zblízka, reanimace rajského dvora, piazzeta s úžasnými výhledy a nově zrekonstruovaná zahrada těsně před otevřením, s  Antonínem Wagnerem. První kroky nás zavedou na vyhlídku z věží kostela, se stručným výkladem kudálostem jejich vzniku. Dále navštívíme obnovené venkovní části areálu. Těmi jsou již dokončená rekonstrukce rajského dvora a piazzetta před prostorem kostela a hlavního vstupu do opatství. Poodhalíme plány opatství na úpravu nádvoří a západní zahrady. Závěrem si ukážeme postupující rekonstrukci jižní zahrady a vysvětlíme její historický vývoj.

Kapacita omezena, registrace na webu Den architektury od 18. září 2023.

Dobrovolné vstupné bude celé předáno Emauzskému opatství.


Po stopách bývalých usedlostí Prahy 5 s Lucií Vogelovou a Radkou Šimkovou, spoluautorkami urbanistické studie okolí ulic Plzeňská a Vrchlického. Cestou – necestou ve svazích se vydáme na nevšední a dobrodružnou procházku místy divokou přírodou, zároveň kousek od velice frekventovaných ulic Plzeňská a Vrchlického. Projdeme kolem několika bývalých usedlostí, které mají bohatou historii a mnohdy smutný a pohnutý osud. Vyrazíme z Košířského náměstí přes Kavalírku, půjdeme okolo usedlosti Turbová, potkáme usedlost Šalamounka a podél Husových sadů dojdeme až na známou Bertramku. Vycházka bude zakončena v parku Mrázovka nad tunelem s nevšedním pohledem na okolí.

Urbanististická studie Plzeňská a Vrchlického vznikla ve spolupráci s ateliérem A69.

Trasa je pro zdatné turisty, nevhodná pro kočárky.


Ve spolupráci s portálem DO PARKU.

Terra Florida - náhledový obrázek