Ocenění v soutěži Proměna Tyršových sadů v Jablonci

V architektonicko-krajinářské soutěži o návrh na řešení – proměna Tyršových sadů, kterou vypsalo statutární město Jablonec nad Nisou, jsme získali ocenění – 2. místo. Na návrhu spolupracovaly Lucie Vogelová , Eliška Šárová a Zuzana Štemberová z našeho ateliéru s dalšími kolegy Ruby Pavoučkovou a Janem Trpkošem. O návrh objektů se postaraly architektky Jitka Hofmeisterová a Anna Vopařilová.

Jak návrh hodnotila porota?

Oceněný soutěžní návrh zodpovědně reaguje na požadavky zadání. S respektem k historickému charakteru prostředí doplňuje prvky a zázemí pro současné společenské potřeby. Výsledný konzervativní výraz lze chápat jako snahu nalézt identitu místa prostřednictvím posílení jeho původního genia loci. Naplněním žádaného propojení parku s předprostorem sokolovny získávají Tyršovy sady zpět svou původní dominantu. Požadavky zadavatele plní návrh pragmaticky jako sestavu vzájemně se nepodmiňujících částí (přístup k řece, objekty zázemí, vodní prvek, dětské hřiště apod.), což reflektuje avizovaný přísný harmonogram navazujících projektových prací. Očekávané rozvinutí vrstvy výtvarného umění v parku návrh zohledňuje kompoziční úpravou polohy stávajících soch a návrhem nového díla propojeného s vodním prvkem, které má přes své schematické zpracování zjevný potenciál. V ideové části řešeného území návrh sympaticky pracuje s korytem Lužické Nisy. S ohledem k situaci hodnocení jediného návrhu, absenci porovnání širšího spektra autorských přístupů a předpokladu navazujícího jednání zadavatele s autory návrhu, formulovala porota a přizvaní odborníci rozsáhlou sadu připomínek a námětů k úpravě a dopracování návrhu.

Terra Florida - náhledový obrázek
Terra Florida - náhledový obrázekTerra Florida - náhledový obrázek